Udruženje žena “Đerđef” je dobrovoljna organizacija građana-žena sa područja općine Bugojno i Gornje-vrbaske subregije (Bugojno, G-Vakuf – Uskoplje, D-Vakuf) koje djeluju na području Srednjobosanskog kantona. 

Udruženje vrijednih žena, u skladu sa svojim statutom, te utvrđenim planovima i programima rada će isticati skrivene ljepote i bogatstva bosanskog Skoplja u obliku etno-motiva i rukotvorina, njegovati običaje, čuvati kulturno bogatstvo i koristiti prilike da to prezentira. 

Udruženje će podsjećati na raznolikost baštinjenog prirodnog i kulturnog bogatstva našeg postojanja i ostavštine koja treba da ostane dio naše budućnosti. S tim ciljem, udruženje će raditi na podizanju svijesti o promociji domaće radinosti i izrade suvenira na području općine, Gornje-vrbaske subregije, Srednjobosanskog kantona.

Osnovni zadaci i ciljevi udruženja su:

 • Čuvanje kulturnog bogatstva i njegovo prenošenje na mlade generacije kao i promocija skrivenih ljepota i tradicija općine Bugojno i bosanskog Skoplja.
 • Promoviranje raznolikosti baštinjenog prirodnog i kulturnog bogatstva Gornjevrbaske regije.
 • Podizanje svijesti o neophodnosti očuvanja domaće radinosti i izrade suvenira nastalih u kućnoj radinosti.
 • Prikupljanje originalnih motiva domaće radinosti, očuvanje vrijednosti na području tradicionalnih rukotvorina.
 • Obogaćivanje i unapređivanje turističke ponude Općine kroz prikupljanje ili izradu etnografskih eksponata lokalnog podneblja i uspostavu etnografske zbirke.
 • Okupljanje žena i djevojaka u svrhu druženja, učennja o raznolikosti baštinjenog prirodnog i kulturnog bogatstva, razmjene iskustava u vezi tradicionalnih metoda izrade rukotvorina i suvenira kao i svih drugih ručnih radova i vezova raznih motiva bitnih za očuvanje i promociju narodnog blaga i etnografskih motiva općine Bugojno i cjelokupne Gornje-vrbaske subregije.

 

Organi udruženja su

 • Skupština udruženja
 • Upravni odbor udruženja
 • Nadzorni odbor udruženja

 

Finansiranje djelatnosti udruženja

Sredstva za pokriće rashoda Udruženja i troškova nastalih radom Udruženja finansiraju se iz:

 • članarine
 • dobrovoljnih priloga i poklona fizičkih i pravnih lica
 • sredstava dodjeljenih iz budžeta
 • sredstava pokrovitelja udruženja i donacija
 • prihoda iz drugih izvora stečenih, u skladu sa Zakonom i statutom

Članovi udruženja

Članovima Udruženja mogu pod jednakim uslovima postati fizička, domaća i strana lica koja imaju stalni ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini i koja pristupe članstvu Udruženja i prihvate izvršenje svojih članskih obaveza. Članu Udruženja izdaje se članska karta i vodi se registar članova.

Prava i obaveze članova

 • da aktivno rade i učestvuju u radu Udruženja
 • da koriste imovinu udruženja i usluge stručnih osoba udruženja
 • plaćaju članarinu i čuvaju imovinu udruženja
 • da poštuju odluke organa udruženja i ostalih institucija vezanih za djelokrug rada
 • da u svom ponašanju čuvaju ugled udruženja, posebno pri predstavljanju udruženja u odgovarajućim organima i asocijacijama iz sfere djelatnosti, vladinih i drugih organa i predstavnika.